з 10:00 до 20:00 без вихідних

Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності (далі – "Політика конфіденційності", "Політика"), розміщується у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті https://ukrizra.com, і регулює правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних користувачів сайту https://ukrizra.com та клієнтів (покупців) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА "УКРІЗРАМЕБЛІ" (код ЕДРПОУ: 39624559, місцезнаходження: Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вулиця Ватутіна, будинок 57-Б).

Будь ласка, уважно прочитайте та ознайомтесь з умовами цієї Політики конфіденційності, перш ніж замовляти товари та здійснювати покупки за допомогою сайту https://ukrizra.com.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. "Продавець" – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА "УКРІЗРАМЕБЛІ" (код ЕДРПОУ: 39624559, місцезнаходження: Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вулиця Ватутіна, будинок 57-Б, далі – "Продавець", ТОВ "ФАБРИКА "УКРІЗРАМЕБЛІ").

1.2. "Сайт Продавця" – веб-сайт https://ukrizra.com, що належить ТОВ "ФАБРИКА "УКРІЗРАМЕБЛІ" (далі – "сайт", "сайт Продавця").

1.3. "Покупець" – будь-яка дієздатна фізична особа, або юридична особа, яка замовляє товари та здійснює покупки на умовах, встановлених Офертою Продавця (далі – "покупець", "покупці").

1.4. "Користувач" – покупець та будь-яка інша особа, яка використовує сайт https://ukrizra.com, для ознайомлення з його вмістом, асортиментом товарів та послуг Продавця, розміщення замовлень, звʼязку з Продавцем, тощо (далі – "користувач", "користувачі").   

1.5. "Товар" – меблі та будь-який інший товар, що пропонується Продавцем для купівлі-продажу (реалізації) на умовах, встановлених Офертою Продавця (далі – "товар", "товари").

1.6. "Оферта Продавця" – оферта, яка розміщується у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті https://ukrizra.com, і є пропозицією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА "УКРІЗРАМЕБЛІ" (код ЕДРПОУ: 39624559, місцезнаходження: Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вулиця Ватутіна, будинок 57-Б) укласти Договір купівлі-продажу (реалізації) товарів на визначених нею умовах (далі – "Оферта", "Оферта Продавця").

1.7. "Замовлення" – замовлення товару, розміщене покупцем на сайті Продавця, у месенджері або в режимі телефонного дзвінка Продавцю (далі – "замовлення").

1.8. "Договір купівлі-продажу (реалізації) товарів" – електронний договір купівлі-продажу (реалізації) товарів, укладений покупцем шляхом прийняття (акцепту) Оферти Продавця (далі – "Договір","Договір купівлі-продажу (реалізації) товарів").

1.9. "Доставка" – доставка товару покупцю в порядку та на умовах, визначених Офертою Продавця.

1.10. "Послуги" – будь-які послуги, повʼязані з купівлею-продажем (реалізацією) товарів на умовах Оферти Продавця, послуги доставки, збірки та інші послуги, що пропонуються Продавцем покупцю на умовах Оферти.

1.11. "Персональні дані" – термін виключно у визначенні, передбаченому чинним законодавством про захист персональних даних, а саме: відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.12. "Обробка персональних даних" – термін виключно у визначенні, передбаченому чинним законодавством про захист персональних даних, а саме: будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.13. "Згода на обробку персональних даних" – добровільне волевиявлення користувача щодо надання дозволу на обробку його персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці конфіденційності мети їх обробки, висловлене у формі, передбаченій цією Політикою конфіденційності. 


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ    

2.1. Обробку персональних даних під час використання сайту https://ukrizra.com, розміщення Замовлень на придбання Товарів і послуг здійснює ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА "УКРІЗРАМЕБЛІ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 39624559, місцезнаходження: Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вулиця Ватутіна, будинок 57-Б, далі – "Продавець", ТОВ "ФАБРИКА "УКРІЗРАМЕБЛІ").

2.2. Обробка персональних даних здійснюється відкрито і прозоро із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої обробки, визначеним положеннями цієї Політики конфіденційності.

2.3. Склад та зміст персональних даних мають бути відповідними, адекватними та не надмірними стосовно визначеної цією Політикою конфіденційності мети їх обробки.

2.4. Обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених цією Політикою конфіденційності за згодою користувача, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.

2.5. Покупець повинен уважно ознайомитися з цією Політикою конфіденційності і надати свою повну і однозначну згоду на обробку своїх персональних даних шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки, під час розміщення Замовлення або здійснення реєстрації на сайті https://ukrizra.com.

У разі розміщення замовлення у месенджері або в режимі телефонного дзвінка Продавцю, Продавець інформує (повідомляє) покупця про обробку персональних даних. Подальше оформлення та розміщення покупцем замовлення буде означати надання покупцем повної і однозначної згоди на обробку його персональних даних.

2.6. Розміщення замовлення та реєстрація покупця на сайті https://ukrizra.com в порядку та на умовах, визначених Офертою Продавця, означає надання покупцем згоди на використання та обробку його персональних даних і вчинення інших дій, передбачених законодавством про захист персональних даних.

2.7. Надаючи згоду на обробку персональних даних, покупець надає повну та однозначну згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці конфіденційності мети та надає Продавцю право вчиняти будь-яку дію або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

2.8. Продавець не здійснює використання та витребування персональних даних з іншою метою, ніж вчинення електронного правочину, а саме укладення Договору купівлі-продажу (реалізації) товарів в порядку та на умовах Оферти Продавця, що розміщується у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті https://ukrizra.com (далі – "Оферта Продавця", "Оферта").

Продавець має право вимагати від Покупця лише такі відомості, без яких укладення та виконання зобов’язань за таким електронним договором неможливе.

В свою чергу Покупець, який приймає (акцептує) Оферту Продавця щодо укладення такого електронного договору, зобов’язаний повідомити про себе інформацію, необхідну для його укладення.

Персональні дані мають бути точними, достовірними та оновлюватися в міру потреби, визначеної метою їх обробки.

2.9. Покупець повинен надати інформацію про себе, необхідну для вчинення електронного правочину, створення електронного підпису, ідентифікації на сайті Продавця, шляхом введення (створення) покупцем спеціального набору електронних даних, а також вчинення інших дій на сайті Продавця.

З метою недопущення несанкціонованого доступу до облікового запису покупця на сайті Продавця для ідентифікації покупця може використовуватися додатковий унікальний набір електронних даних, що додаються (приєднуються) до спеціального набору електронних даних, який був введений (створений) покупцем під час реєстрації чи розміщення замовлення на сайті Продавця.

2.10. Продавець створює належні умови для захисту персональних даних своїх користувачів. Разом з тим покупець погоджується з тим, що він несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним при використанні сайту Продавця, розміщення замовлень, та дії осіб, які вчиняються від його імені під час використання сайту Продавця та розміщення замовлень.

Покупець розуміє і визнає, що його недбале ставлення до безпеки й захисту своїх персональних даних та даних ідентифікації може призвести до того, що треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису користувача, персональних та інших даних покупця. У такому випадку Продавець не несе відповідальності за будь-які завдані покупцю збитки внаслідок такого несанкціонованого доступу.


3. СКЛАД ТА ЗМІСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. З метою, що визначена положеннями цієї Політики конфіденційності, Продавець може збирати наступну інформацію та персональні дані: 

ім'я, прізвище, ім’я по батькові покупця (представника покупця або іншої уповноваженої особи покупця, в тому числі отримувача товару);

відомості про компанію (юридичну особу) покупця (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний номер, контактний номер телефону, адреса електронної пошти);

контактний номер телефону, адреса електронної пошти, а також інші реквізити покупця, представника покупця чи іншої уповноваженої особи покупця, необхідні для створення та реєстрації облікового запису користувача, розміщення замовлення, оформлення доставки та надання покупцеві інших послуг Продавця (місто, повна адреса доставки, поштовий індекс, тощо);

файли Cookies – з метою визначення операційної системи, типу пристроїв покупця, інформації про їхню роботу, браузера, програмного забезпечення, що використовується покупцем та надання покупцеві залежних від цього послуг;

IP-адреса покупця.

3.2. Уся інформація та дані збираються за принципом "як є" і не змінюються Продавцем у процесі їх збору. 

3.3. Продавець не здійснює обробку персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.


4. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Для надання покупцям послуг, пов'язаних із продажем та доставкою Товарів на умовах Оферти Продавця.

Продавець використовує зібрану інформацію та персональні дані, щоб приймати та обробляти замовлення покупців, укладати Договори купівлі-продажу (реалізації) товарів та здійснювати їх доставку покупцям в порядку та на умовах Оферти Продавця.

4.2. Для покращення сервісу та послуг Продавця.

Продавець використовує зібрану інформацію для забезпечення функціональності свого сайту, аналізу продуктивності, виправлення помилок, підвищення рівня сервісу, зручності використання та ефективності сайту та послуг Продавця.

4.3. Для рекомендацій та персоналізації.

Продавець використовує зібрану інформацію, щоб:

рекомендувати покупцю функції, товари чи послуги, які можуть зацікавити покупця;

визначати переваги та персоналізувати користувацький досвід покупця;

повідомляти покупців про акції, знижки або спеціальні пропозиції від Продавця.

Покупець завжди може відмовитися від подальшого отримання таких повідомлень та рекомендацій, надіславши Продавцеві відповідного листа, або в налаштуваннях свого облікового запису.

4.4. Для спілкування з покупцями.

Продавець використовує особисту інформацію (наприклад, телефон або електронну пошту) для комунікації з покупцем у звʼязку з використанням сайту Продавця, розміщенням замовлень, укладенням та виконанням Договору купівлі-продажу (реалізації) Товарів та наданням покупцю повʼязаних із цим Послуг.

4.5. Для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству та дотримання закону.

Продавець використовує зібрану інформацію та дані для ідентифікації користувачів, захисту персональних даних, запобігання та виявлення випадків шахрайства та зловживань, для забезпечення безпеки інших користувачів, самого Продавця, його партнерів та підрядників, а також дотримання вимог чинного законодавства.


5. ЗБЕРІГАННЯ ТА ДОСТУП ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Зберігання персональних даних передбачає дії Продавця щодо забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них.

5.2. Продавець створює усі умови для захисту інформації та персональних даних користувачів згідно з умовами чинного законодавства.

5.3. Використання персональних даних працівниками Продавця здійснюється лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків. Ці працівники зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом. 

5.4. Продавець не передає персональні дані користувача третім особам без згоди користувача. Разом з тим, Продавець може передавати такі дані та інформацію власним дочірнім компаніям, афілійованим особам, правонаступникам Продавця тощо, для використання згідно з умовами цієї Політики конфіденційності.

5.5. Поширення персональних даних без згоди користувача дозволяється лише у випадках та в порядку, визначених законом.

5.6. При цьому, покупець розуміє і погоджується з тим, що для виконання Договору купівлі-продажу (реалізації) товарів та замовлень покупця на умовах Оферти Продавця, Продавець може залучати третіх осіб, таких як служби доставки, перевізники, організації зв'язку, тощо. Тому, покупець розуміє і погоджується з тим, що такі особи можуть мати доступ до інформації та тих даних покупця, які необхідні їм для виконання їх відповідних функцій, але вони не можуть їх використовувати для інших цілей. Покупець надає згоду на передачу таким особам тих відомостей, які необхідні їм для виконання їх відповідних функцій.

5.7. Покупець також розуміє й погоджується з тим, що Продавець залишає за собою право залучати на свій розсуд будь-яких виконавців, постачальників, надавачів платіжних та інших фінансових послуг, операторів платіжних систем для здійснення розрахунків із покупцями відповідно до чинного законодавства України. При цьому, Продавець не несе перед покупцем відповідальності за відсутність у нього можливості запропонувати покупцеві для здійснення розрахунків інші платіжні інструменти та послуги інших виконавців, постачальників, надавачів платіжних та інших фінансових послуг, операторів платіжних систем, крім тих, що вказані на сайті Продавця або прямо пропонуються Продавцем покупцеві. 

Використання платіжних інструментів та послуг запропонованих Продавцем надавачів платіжних послуг та операторів платіжних систем є виключно правом і вільним вибором самого покупця.

Тому, у разі оплати вартості товарів та послуг Продавця із застосуванням запропонованих Продавцем платіжних інструментів, покупець розуміє і погоджується з тим, що він має повідомити відомості, що дають змогу забезпечити проведення оплати відповідним надавачем платіжних послуг або оператором платіжних систем, який несе відповідальність за їх збереження та використання в порядку, передбаченому законодавством.  

При цьому покупець повинен заздалегідь самостійно ознайомитися з умовами конфіденційності обраних ним надавачів платіжних послуг або операторів платіжних систем.


6. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ВИДАЛЕННЯ АБО ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Продавець зобов'язаний вносити зміни до персональних даних на підставі вмотивованої письмової вимоги користувача.

6.2. Зміна персональних даних, які не відповідають дійсності, проводиться невідкладно з моменту встановлення невідповідності.

6.3. Персональні дані видаляються або знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог закону.

6.4. Користувач у будь-який час може змінити, доповнити та/або видалити свої персональні дані, скориставшись налаштуваннями свого облікового запису на сайті Продавця.


7. ПРАВА КОРИСТУВАЧА ЯК СУБ'ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і непорушними.

7.2. Користувач як суб'єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.


8. ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

8.1. Продавець лишає за собою право змінити умови цієї Політики конфіденційності шляхом публікації нової редакції цієї Політики конфіденційності на сайті Продавця.

8.2. Користувач зобов'язуються самостійно періодично переглядати умови цієї Політики конфіденційності, щоб бути поінформованим про те, як Продавець здійснює захист і обробку персональних даних. У випадку, якщо користувач не погоджується із змінами, він зобов’язується негайно припинити будь-яке використання сайту Продавця та будь-яких Послуг Продавця.


9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Якщо згідно з чинним законодавством України будь-яке положення цієї Політики конфіденційності буде визнане незаконним або недійсним повністю або частково, це не спричинить визнання незаконними або недійсними інших положень цієї Політики конфіденційності або цієї Політики конфіденційності в цілому. Визнане незаконним чи недійсним повністю або частково положення буде вважатися таким, що не входить до складу умов цієї Політики конфіденційності у відповідному обсязі, а законність, дійсність та можливість застосування інших умов цієї Політики конфіденційності залишатимуться незмінними. Визнане незаконним або недійсним положення повністю або частково буде замінено Продавцем відповідним законним та дійсним положенням з урахуванням змісту та цілей умов цієї Політики конфіденційності. 

9.2. Всі суперечки щодо конфіденційності вирішуються шляхом переговорів на підставі цієї Політики конфіденційності та Оферти Продавця. Досудове врегулювання спору є обов'язковим. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів спір підлягає розгляду в судовому порядку за місцезнаходженням Продавця у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

9.3. Усі спеціальні терміни та визначення, використані в цій Політиці конфіденційності, використані в тому ж значенні, в якому ці терміни та визначення використані в Оферті Продавця, розміщеній на сайті Продавця.


10. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ПРОДАВЦЯ:

10.1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА "УКРІЗРАМЕБЛІ". 

10.2. Місцезнаходження: Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вулиця Ватутіна, будинок 57-Б;

10.3. Код ЕДРПОУ: 39624559

10.4. Адреса електронної пошти: client.ukrizra@gmail.com 

10.5. Адреса інтернет-магазину https://ukrizra.com

10.6. Контактний номер телефону: +38 (067) 371-36-50