з 10:00 до 20:00 без вихідних

Оферта

на укладення Договору купівлі-продажу (реалізації) товарів та надання послуг
(оферта ТОВ "ФАБРИКА "УКРІЗРАМЕБЛІ")

Ця оферта (далі – "Оферта"), розміщується у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті https://ukrizra.com, і є пропозицією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА "УКРІЗРАМЕБЛІ" (код ЄДРПОУ: 39624559, місцезнаходження: Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вулиця Ватутіна, будинок 57-Б) укласти Договір купівлі-продажу (реалізації) товарів та надання послуг на зазначених нижче умовах.

Ця Оферта містить істотні умови, передбачені законодавством України для відповідного договору, а також умови користування сайтом https://ukrizra.com, що поширюються на всіх покупців та на всі покупки, здійснені за допомогою сайту https://ukrizra.com.

Будь ласка, уважно прочитайте та ознайомтесь з умовами цієї Оферти, перш ніж замовляти товари та здійснювати покупки за допомогою сайту https://ukrizra.com.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. "Продавець" – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА "УКРІЗРАМЕБЛІ" (код ЄДРПОУ: 39624559, місцезнаходження: Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вулиця Ватутіна, будинок 57-Б, далі – "Продавець", ТОВ "ФАБРИКА "УКРІЗРАМЕБЛІ").

1.2. "Сайт Продавця" – веб-сайт https://ukrizra.com, що належить ТОВ "ФАБРИКА "УКРІЗРАМЕБЛІ" (далі – "сайт", "сайт Продавця").

1.3. "Покупець" – будь-яка дієздатна фізична особа, або юридична особа, яка замовляє товари та здійснює покупки на умовах, встановлених цією Офертою.

1.4. "Користувач" – будь-яка особа, яка використовує сайт https://ukrizra.com, для ознайомлення з його вмістом, асортиментом товарів та послуг Продавця, розміщення замовлень, звʼязку з Продавцем, тощо.   

1.5. "Товар" – меблі та будь-який інший товар, що пропонується Продавцем для купівлі-продажу (реалізації) на умовах, встановлених цією Офертою (далі – "Товар", "Товари").

1.6. "Замовлення" – замовлення Товару та/або послуг, розміщене Покупцем на сайті Продавця, у месенджері або в режимі телефонного дзвінка Продавцю.

1.7. "Договір купівлі-продажу (реалізації) товарів та надання послуг" – електронний договір купівлі-продажу (реалізації) Товарів та надання послуг, укладений Покупцем шляхом прийняття (акцепту) цієї Оферти (далі – "Договір","Договір купівлі-продажу (реалізації) товарів та надання послуг").

1.8. "Доставка" – доставка Товару Покупцю в порядку та на умовах цієї Оферти.

1.9. "Послуги" – будь-які послуги, що пропонуються Продавцем Покупцю на умовах цієї Оферти (послуги доставки, збірки, гарантійного обслуговування, ремонту, тощо).

1.10. "Збірка" – професійна збірка меблів представниками Продавця за місцезнаходженням Покупця або місцем доставки Товару.

1.11. "Гарантія на меблі" – безкоштовні послуги з відновлення та ремонту меблів відповідно до умов, описаних у Паспорті виробу. Надаються протягом гарантійного строку за місцезнаходженням Продавця або шляхом виїзду представників Продавця на місцезнаходження Покупця.

1.12. "Ремонт меблів" – платне відновлення та ремонт меблів після закінчення гарантійного строку або у випадках, що не підлягають гарантійному ремонту. Виконується за місцезнаходженням Продавця або шляхом виїзду представників Продавця на місцезнаходження Покупця.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ    

2.1. Ця Оферта разом із усіма іншими згаданими в ній документами регулює умови Договору купівлі-продажу (реалізації) Товарів та надання послуг з використанням сайту https://ukrizra.com, що укладається між Продавцем та Покупцем, а також умови використання самого сайту https://ukrizra.com, які поширюються на всіх Покупців, на всі замовлення та на всі покупки, здійснені за допомогою сайту https://ukrizra.com.

2.2. Купівля-продаж (реалізація) Товарів та надання послуг здійснюється виключно на умовах цієї Оферти і лише у разі її повного і безумовного прийняття (акцепту) Покупцем. Неповне (часткове) прийняття (акцепт), прийняття (акцепт) із застереженнями, а так само прийняття (акцепт) цієї Оферти на інших умовах не допускається.

2.3. Розміщення Замовлення в порядку та на умовах визначених цією Офертою, свідчить про повне і безумовне прийняття (акцепт) цієї Оферти Покупцем та укладення між Покупцем та Продавцем відповідного Договору купівлі-продажу (реалізації) Товарів та надання послуг. 

2.4. Покупець повинен ознайомитись з умовами цієї Оферти до того, як перейти до розміщення Замовлення на сайті Продавця, у месенджерах або в режимі телефонного дзвінка Продавцю. Покупець не має переходити до розміщення Замовлення, якщо він перед цим не ознайомився з умовами цієї Оферти.

2.5. Умови цієї Оферти поширюються на всі замовлення та всі покупки Товарів, здійснені Покупцем як безпосередньо на сайті Продавця, так і за допомогою месенджерів або в режимі телефонного дзвінка Продавцю.

2.6. Якщо Покупець та Продавець погоджують особливі умови купівлі-продажу (реалізації) Товарів та надання послуг шляхом укладання між Покупцем та Продавцем окремого договору, купівля-продаж (реалізація) Товарів та надання послуг здійснюватиметься з урахуванням таких умов.

При цьому, Продавець залишає за собою право відмовитись від здійснення продажу (реалізації) Товарів та надання послуг на особливих умовах на підставі окремого договору та запропонувати Покупцю продаж (реалізацію) Товарів та надання послуг виключно на умовах, передбачених цією Офертою. При цьому Продавець не нестиме перед Покупцем відповідальність за відсутність у Продавця можливості здійснення продажу (реалізації) Товарів та надання послуг на інших умовах, ніж ті, що передбачені цією Офертою.

2.7. Шляхом розміщення Замовлення на сайті Продавця, за допомогою месенджерів або в режимі телефонного дзвінка Продавцю, а також шляхом реєстрації на сайті Продавця Покупець також підтверджує свою однозначну згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до цілей, сформульованих у цьому Оферті, а також у Політиці конфіденційності ТОВ "ФАБРИКА "УКРІЗРАМЕБЛІ", розміщеній за адресою: https://ukrizra.com/privacy-policy-ua (далі – "Політика конфіденційності ТОВ "ФАБРИКА "УКРІЗРАМЕБЛІ"). Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитись з умовами Політики конфіденційності ТОВ "ФАБРИКА "УКРІЗРАМЕБЛІ" перед тим, як перейти до розміщення Замовлення на сайті Продавця, у месенджерах або в режимі телефонного дзвінка Продавцю.


3. РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Покупець укладає Договір купівлі-продажу (реалізації) Товарів та надання послуг шляхом розміщення Замовлення на сайті https://ukrizra.com, за допомогою месенджерів або в режимі телефонного дзвінка Продавцю.

3.2. Розміщення Замовлення здійснюється Покупцем шляхом заповнення відповідної форми на сайті https://ukrizra.com або за допомогою месенджерів чи в режимі телефонного дзвінка Продавцю. 

3.3. При розміщенні Замовлення Покупець має ідентифікувати свою особу, зазначивши своє  імʼя та прізвище, контактну інформацію (контактний телефон та адресу електронної пошти), повідомити адресу доставки та надати іншу інформацію про себе, необхідну для укладення та виконання Договору купівлі-продажу (реалізації) Товарів та надання послуг.

3.4. Сайт Продавця передбачає необхідну технічну можливість для Покупця змінювати зміст наданої інформації (імʼя, прізвище, контактний телефон, адресу електронної пошти, адресу доставки, перелік та кількість Товарів, тощо) до моменту прийняття (акцепту) цієї Оферти.

3.5. Продавець залишає за собою право відмовитись від прийняття Замовлення та укладення Договору з Покупцем у разі ненадання чи надання Покупцем неповної або неправдивої інформації, необхідної для укладення та виконання Договору купівлі-продажу (реалізації) Товарів та надання послуг.

3.6. Покупець погоджується з тим, що усі дії, які здійснюються представниками Покупця на сайті Продавця, в тому числі розміщення Замовлення на сайті Продавця, розміщення Замовлення за допомогою месенджерів або в режимі телефонного дзвінка Продавцю, а також будь-які інші дії, які здійснюються представниками Покупця від імені Покупця за межами сайту Продавця, і які так чи інакше пов'язані з виконанням Договору купівлі-продажу (реалізації) Товарів та надання послуг, в тому числі оплата Замовлення, отримання Товару, тощо – вважаються вчиненими самим Покупцем.


4. ПОРЯДОК ОБРОБКИ І ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Продавець підтверджує отримання Замовлення шляхом надсилання на вказану Покупцем електронну пошту листа з відомостями про оформлене Покупцем Замовлення, сформованого рахунку на оплату або посилання на сторінку оплати Замовлення за допомогою залученого для цього Продавцем оператора платіжної системи чи іншого надавача платіжних послуг.

4.2. Якщо Продавець не повідомить Покупця про інше, то Покупець має здійснити оплату виставленого йому рахунку протягом 10 (десяти) днів з моменту надсилання йому Продавцем такого рахунку або посилання на оплату.

При цьому, Покупець має право (у разі надання йому Продавцем такої можливості) обрати оплату на умовах 100% або 50% передоплати, оплату під час отримання Товару, оплату частинами, розстрочку чи інші умови, що прямо пропонуються  Продавцем та/або банківськими та іншими фінансовими установами, виконавцями, постачальниками, надавачами платіжних та інших фінансових послуг, операторами платіжних систем, які залучені Продавцем для здійснення розрахунків відповідно до чинного законодавства України.

Якщо Покупець протягом цього строку не здійснив оплату Замовлення відповідно до зазначених у цій Оферті умов, Оферта вважається неприйнятою Покупцем і Замовлення анулюється з повідомленням про це Покупця шляхом надсилання на вказану Покупцем електронну пошту відповідного листа. Анульоване Замовлення не може бути відновлене для повторної оплати, інакше як шляхом оформлення Замовником нового Замовлення.

4.3. Після отримання Замовлення Продавець може, у разі такої необхідності, звʼязатися з Покупцем за допомогою месенджерів або в режимі телефонного дзвінка Покупцю для уточнення деталей виконання Замовлення, доставки Товару, тощо.  

4.4. Покупець розуміє і погоджується з тим, що: 

Колір Товару може відрізнятися від кольору на фото Товару, розміщених на сайті Продавця.

Розмір Товару може відрізнятися від того, яким він виглядає на фото, розміщених на сайті Продавця. Точний розмір кожного Товару зазначається в описі на сайті Продавця. Покупець має звірити потрібний йому розмір із розміром Товару, зазначеним на сайті Продавця.

Продавець здійснює продаж (реалізацію) Товарів за Замовленням Покупця. Якщо для виконання Замовлення Товар у необхідній кількості та/або з необхідними якісними характеристиками має бути виготовлений протягом певного строку, інформація про це буде розміщена Продавцем на сторінці Товару на сайті Продавця, або доведена Продавцем Покупцю у разі прийняття такого Замовлення до виконання.

Продавець також може здійснювати продаж (реалізацію) Товарів у наявності (сток). При цьому, продаж (реалізація) таких Товарів у кількості, що замовляється Покупцем, здійснюється виключно за наявності такої у Продавця. При цьому, існує ймовірність, що Продавець не зможе забезпечити необхідну кількість Товарів, що замовляються Покупцем, а тому Продавець не буде нести відповідальність перед Покупцем за неможливість прийняти та виконати таке Замовлення Покупця.

4.5. Продавець виконує Замовлення лише у разі його належного оформлення та оплати Покупцем відповідно до умов цієї Оферти.

4.6. Купівля-продаж (реалізація) Товарів, доставка, збірка здійснюються виключно в порядку та на умовах, визначених цією Офертою. При цьому, Продавець не несе перед Покупцем відповідальності за відсутність у Продавця можливості здійснити продаж (реалізацію) Товарів, доставку, збірку та/або надати інші послуги на інших умовах, ніж ті, що передбачені цією Офертою.

4.7. Продавець залишає за собою право у будь-який момент вилучити будь-який Товар із продажу, відмовитись продати Товар Покупцю або надати Покупцю послуги, передбачені цією Офертою, незважаючи на причину вилучення Товару з продажу, відмови від продажу Товару чи надання послуги. Якщо така відмова буде мати місце після здійснення Покупцем оплати, то Продавець відшкодує Покупцю сплачені ним за Товар та послуги кошти протягом 3 (трьох) днів або протягом іншого узгодженого сторонами строку, або запропонує Покупцю інший подібний Товар та послуги.

4.8. Покупець надає свою згоду на залучення Продавцем на власний розсуд третіх осіб (служби доставки, перевізники або організації зв'язку, оператори платіжної системи та інші надавачі платіжних послуг, тощо) для виконання цього Договору та Замовлень Покупця.

4.9. Продавець передає Товар Покупцеві протягом строку, вказаного Продавцем на сторінці Товару на сайті Продавця, якщо Продавець не повідомить Покупця про інше під час підтвердження Замовлення. При цьому, обов'язок Продавця передати Товар Покупцеві вважається виконаним у момент:

1) Вручення Товару Покупцеві, якщо Продавець прийняв на себе зобов'язання здійснити доставку Товару Покупцеві в порядку та на умовах, визначених цією Офертою;

2) Надання Товару в розпорядження Покупця за місцезнаходженням Товару (шляхом самовивозу). В такому випадку Товар вважається наданим у розпорядження Покупця, якщо у обумовлений строк Товар готовий до передання Покупцеві у вказаному Продавцем місці і Покупець поінформований про це. 

3) Здачі Товару узгодженій з Покупцем службі доставки, перевізникові або організації зв'язку для доставки Покупцеві.


5. ЦІНИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Усі ціни на Товар встановлюються у гривнях з урахуванням ПДВ. Продаж (реалізація) Товарів здійснюється за цінами, дійсними на дату Замовлення та опублікованими сайті Продавця. Знижки та спеціальні пропозиції діють виключно на момент оплати і можуть бути змінені або скасовані без попередження. 

5.2. Вартість доставки, збірки, інших послуг, що пропонуються Продавцем, не входить у ціну самого Товару, додається до ціни Товару та сплачується Покупцем додатково одночасно з оплатою самого Товару на підставі виставленого Продавцем рахунку.

5.3. Продавець докладає максимум зусиль для забезпечення актуальності інформації на сайті Продавця, зокрема про ціни на Товари та послуги, що пропонуються Продавцем. При цьому, Покупець погоджується з тим, що оплата замовлених Покупцем Товарів та послуг здійснюється на підставі виставленого Продавцем рахунку на оплату або за наданим Продавцем посиланням на оплату.

5.4. Якщо внаслідок технічної помилки або з будь-якої іншої причини ціна на сайті Продавця не відповідатиме фактичній ціні Товару чи послуги, і якщо така помилка суттєво впливатиме на рішення Покупця щодо Замовлення, Покупець може скасувати або змінити Замовлення до моменту його оплати. Здійснюючи оплату Замовлення на підставі виставленого Продавцем рахунку на оплату або за наданим Продавцем посиланням на оплату, Покупець підтверджує, що він повністю погоджується з вартістю замовлених ним Товарів, вартістю доставки та інших послуг, а також підтверджує те, що йому доведено Продавцем і він у повному обсязі і однозначно розуміє, які саме платежі входять у вартість виставленого йому Продавцем рахунку, з яких сум такі платежі складаються та їх призначення, а також той факт, що оплата виставленого рахунку повністю відповідає інтересам Покупця.

5.5. Після прийняття Замовлення від Покупця Продавець формує рахунок на оплату або посилання на сторінку оплати Замовлення за допомогою залученого для цього Продавцем оператора платіжної системи чи іншого надавача платіжних послуг і надсилає їх Покупцю. 

5.6. Під час розміщення Замовлення Покупець має право (у разі надання йому Продавцем такої можливості) обрати оплату на умовах 100% передоплати або 50% передоплати з наступною оплатою решти виставленої йому суми після повідомлення від Продавця про готовність відвантажити (здійснити доставку) Товару.

Покупець також має право обрати оплату під час отримання Товару, оплату частинами, розстрочку чи інші умови, що прямо пропонуються Продавцем та/або банківськими та іншими фінансовими установами, виконавцями, постачальниками, надавачами платіжних та інших фінансових послуг, операторами платіжних систем, які залучені Продавцем для здійснення розрахунків відповідно до чинного законодавства України.   

5.7. Покупець зобов'язується повністю сплатити виставлений йому Виконавцем рахунок, включаючи ціну Товару, вартість доставки, збірки та інших замовлених послуг протягом 10 (десяти) днів з моменту виставлення йому Продавцем рахунку або надання посилання на оплату, якщо Продавець не повідомить Покупця про інше. У разі несвоєчасної оплати Оферта вважається неприйнятою Покупцем і Замовлення анулюється з повідомленням про це Покупця шляхом надсилання на вказану Покупцем електронну пошту відповідного листа.

5.8. При оплаті виставленого рахунку Покупець також зобов'язується сплатити будь-які банківські комісії та/або комісії відповідних платіжних систем чи інших надавачів платіжних послуг, залучених Продавцем, що виникають у зв'язку з цим.

5.9. Розрахунки між Покупцем та Продавцем можуть здійснюватися в будь-який спосіб з прямо запропонованих Продавцем – з використанням платіжних інструментів, електронних грошей, шляхом переказу коштів або оплати готівкою з дотриманням вимог законодавства щодо оформлення готівкових та безготівкових розрахунків, а також в інший спосіб, передбачений законодавством України.

5.10. Продавець залишає за собою право залучати на свій розсуд будь-які банківські та інші фінансові установи, будь-яких виконавців, постачальників, надавачів платіжних та інших фінансових послуг, операторів платіжних систем для здійснення розрахунків відповідно до чинного законодавства України. При цьому, Продавець не несе відповідальність за відсутність у нього можливості запропонувати Покупцеві для здійснення розрахунків послуги інших банківських та інших фінансових установ, виконавців, постачальників, надавачів платіжних та інших фінансових послуг, операторів платіжних систем, крім тих, що вказані на сайті Продавця або прямо пропонуються Продавцем Покупцеві.

5.11. В залежності від обраного Покупцем способу розрахунків, Продавцем, надавачем платіжних послуг або оператором платіжної системи після отримання плати за Товар буде надано Покупцеві документ, що підтверджує факт отримання коштів, із зазначенням дати здійснення розрахунку.


6. ДОСТАВКА ТА ЗБІРКА

6.1. Доставка та збірка Товару здійснюється виключно в порядку та на умовах, визначених цією Офертою і виключно у разі, якщо Продавець прямо пропонує Покупцеві надання цих послуг.

6.2. Вартість доставки та збірки не входить у ціну самого Товару, додається до ціни Товару та сплачується Покупцем додатково одночасно з оплатою самого Товару на підставі виставленого Продавцем рахунку.

6.3. Якщо в силу тих чи інших обставин Продавець не зможе забезпечити Покупцеві можливість доставки Товару на вказану покупцем адресу, то під час підтвердження Замовлення Продавець може запропонувати Покупцеві отримати Товар шляхом самовивозу або передання Товару узгодженій з Покупцем службі доставки, перевізникові або організації зв'язку для доставки Покупцеві.

6.4. При цьому, Продавець не нестиме перед Покупцем відповідальність за відсутність у Продавця можливості здійснити доставку та передання Товару Покупцеві в іншій спосіб, крім тих, які прямо пропонуються Продавцем на сайті Продавця або безпосередньо під час підтвердження Замовлення. 

6.5. Якщо Покупець обирає отримання Товару шляхом його самовивозу, то Продавець поінформує Покупця про готовність Товару до передання Покупцеві в одному з працюючих офлайн магазинів Продавця або в іншому, вказаному Продавцем місці (пункті видачі). Під час розміщення та підтвердження Замовлення Покупець та Продавець можуть узгодити передання Товару в будь-якому найближчому до Покупця магазині чи іншому зручному для Покупця місці (пункті видачі) з числа тих, що пропонуються Продавцем.

6.6. Вартість доставки повідомляється Покупцю під час підтвердження Замовлення, залежить від обраного Покупцем з числа запропонованих Продавцем видів доставки, і може передбачати: 

доставку до під'їзду;

підйом на поверх вантажним ліфтом;

підйом на поверх по сходах.

6.7. Продавець залишає за собою право залучати на свій розсуд будь-які служби доставки, перевізників, організації зв'язку, тощо для надання послуг доставки. При цьому, Продавець не несе відповідальність за відсутність у нього можливості запропонувати Покупцеві для надання послуг доставки послуги інших служб доставки, перевізників, організацій зв'язку, крім тих, що вказані на сайті Продавця або прямо пропонуються Продавцем Покупцеві.

6.8. Продавець заздалегідь узгодить з Покупцем дату та час доставки.

6.9. Покупець несе відповідальність за присутність отримувача Товарів за адресою, вказаною у Замовленні, у дату та час, узгоджені з Продавцем. Якщо доставка не може бути виконана вчасно через обставини з боку Покупця, то Продавець залишає за собою право виставити Покупцю додатковий рахунок за зберігання Товару на складі Продавця. Під час доставки Покупець або особа, уповноважена Покупцем на отримання Товару (отримувач), повинні перевірити упаковку та кількість Товару, а також підписати накладну, що підтверджує доставку Товару Покупцю та відсутність претензій Покупця щодо отриманого Товару.

6.10. Доставка вважається завершеною, а Товар переданим Покупцю з моменту підписання накладної на отримання Товару за узгодженою адресою доставки. Якщо Покупець отримує Товари в пункті видачі (шляхом самовивозу), доставка вважається здійсненою, а Товар переданим Покупцю з моменту підписання накладної на отримання Товару в пункті видачі.

6.11. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передання йому Товару.

6.12. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту передання Товару за умови, що Покупець повністю сплатив вартість Товару та його доставки.

6.13. Якщо Покупець узгодив з Продавцем доставку Товару шляхом передачі його вказаній Покупцем службі доставки, перевізникові або організації зв'язку, то Товар буде вважатися переданим Покупцю з моменту передання його такій службі доставки, перевізникові або організації зв'язку. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передання Товару вказаній Покупцем службі доставки, перевізникові або організації зв'язку.

6.14. Покупець також може додатково замовити збірку меблів чи інших Товарів.

Меблі чи інші Товари Покупця будуть зібрані спеціалістами Продавця відповідно до інструкцій зі збирання. При цьому, Покупець повинен заздалегідь підготувати приміщення або простір, де збиратимуться меблі. Покупець має надати спеціалістам Продавця належний вільний простір та створити належні умови для збирання меблів у такий спосіб, щоб, залежно від їх виду, спеціалісти могли вільно збирати, ставити та кріпити всі деталі меблів відповідно до інструкцій зі збирання.

Критерії безпеки та наявність технічних перешкод для збирання меблів визначають спеціалісти Продавця на місці.

Спеціалісти зі збирання меблів не можуть змінювати початковий стан та вигляд меблів чи інших Товарів. Жодна зміна меблів чи інших Товарів не допускається. Це стосується, зокрема: обрізання / вирізання стінок шаф чи інших елементів з метою забезпечення доступу до електричних розеток, відкривання задніх стінок, тощо. 

Якщо Покупець не забезпечить вільний простір та належні умови роботи для спеціалістів зі збирання меблів чи інших Товарів (неналежний стан стін, підлогового покриття, інші технічні перешкоди, тощо), вважається, що послуга збірки меблів не може бути наданою з вини Покупця. В такому випадку, з Продавця знімається зобов’язання надати послугу збірки меблів, і Покупець не матиме права на відшкодування сплаченої вартості цієї послуги.

6.15. Шляхом оплати виставленого йому Продавцем рахунку, Покупець підтверджує, що означені вище умови доставки та збірки йому зрозумілі, він повністю погоджується з ними та приймає їх.

6.16. Претензії, пов'язані з доставкою та збіркою Товару, приймаються через відповідну форму на сайті https://ukrizra.com. Покупець також може надіслати листа до Служби підтримки клієнтів Продавця за наступною електронною адресою: client.ukrizra@gmail.com.


7. ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІН ТОВАРУ

7.1. Покупець має право обміняти або повернути Товар протягом чотирнадцяти днів з дня його доставки або видачі (передання) Покупцю в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.2. Обмін та повернення Товару провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцеві разом з проданим Товаром.

7.3. При поверненні Товару розрахунки з Покупцем провадяться виходячи з вартості Товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за Товар, повертаються Покупцеві у день повернення Товару, а в разі неможливості повернути гроші у день повернення Товару – в інший строк за домовленістю між Продавцем та Покупцем, але не пізніше ніж протягом семи днів.

7.4. У випадку обміну та повернення Товару витрати із зворотного транспортування Товару Продавцю сплачує Покупець.

7.5. Товар повертається в той же магазин або пункті видачі, де він був отриманий Покупцем, або в інший магазин або пункт видачі, вказаний Продавцем, з оформленням відповідного Акту повернення.

7.6. При поверненні Товару з дотриманням усіх означених вище умов Покупцю відшкодовується сплачена ним вартість Товару та доставки у повному обсязі.  

7.7. При цьому Покупець погоджується з тим, що якщо Товар було виготовлено за його індивідуальним замовленням, то Продавець вправі утримати з Покупця 30% від вартості Товару в якості компенсації за повернення. 

7.8. Відшкодування здійснюється тим самим способом, яким Покупець здійснив оплату. Якщо оплату було здійснено за допомогою платіжної картки, то кошти будуть повернені на рахунок платіжної картки, якою була оплачена покупка.

7.9. Означені вище умови повернення та обміну застосовуються до всіх Товарів, придбаних за допомогою сайту https://ukrizra.com.


8. ГАРАНТІЯ

8.1. Продавець забезпечує належне використання своєї продукції, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого цією Офертою. 

8.2. Гарантійний строк також зазначається в Паспорті виробу, який додається до кожного Товару і в якому детально описані умови гарантії та правила експлуатації.

8.3. Уся продукція Продавця відповідає ДСТУ 19917-2016 «Меблі для сидіння та лежання. Загальні технічні умови».

8.4. Продавець здійснює гарантійне обслуговування своєї продукції відповідно до вимог чинного законодавства України. 

8.5. Гарантійний строк експлуатації м'яких меблів:

для побутового використання – 18 місяців;

для використання в службових приміщеннях, установах, готелях, гуртожитках – 12 місяців.

8.6. Гарантійний строк обчислюється починаючи від дня передачі Товару Покупцеві, а якщо Покупець замовив збірку Товару в порядку та на умовах, передбачених цією Офертою, – від дня її здійснення.

8.7. Гарантійне обслуговування не здійснюється в наступних випадках:

при відсутності Паспорту виробу;

при відсутності відмітки ВТК виробника;

при відсутності відмітки магазину про продаж;

при наявності дефектів, що виникли внаслідок неправильного транспортування, експлуатації або використання неякісних засобів по догляду за меблями;

в разі, якщо меблі ремонтувалися самостійно Покупцем або не представниками Продавця.

8.8. Дефекти та недоліки, що виникли з вини виробника протягом гарантійного строку Продавець усуває безкоштовно.

При цьому, Продавець залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробів, якщо це не тягне за собою погіршення їх споживчих якостей. Граничні відхилення від габаритних розмірів виробу не повинні перевищувати 20 мм. Колір тканини і комплектуючих з деревини та ДСП можуть незначно відрізнятися від зразка, що не залежить від Продавця.

8.9. Дефекти, що виникли з вини Покупця внаслідок навантажень, що перевищують встановлені норми, внаслідок розривів, забруднення, неналежної експлуатації та інших подібних причин, можуть бути усунуті (відремонтовані) Продавцем за рахунок Покупця.

8.10. У разі порушенні встановлених правил експлуатації гарантійне обслуговування не здійснюється.

8.11. Означені вище умови гарантійного обслуговування застосовуються до всіх Товарів, придбаних за допомогою сайту https://ukrizra.com.


9. РЕМОНТ МЕБЛІВ

9.1. Послуги ремонту меблів – це платне відновлення та ремонт меблів після закінчення гарантійного строку або у випадках, що не підлягають гарантійному ремонту, або у випадку окремого запиту Покупця чи користувача сайту https://ukrizra.com (далі – "замовник" для цілей цього розділу). Ремонт меблів виконується за місцезнаходженням Продавця або шляхом виїзду представників Продавця на місцезнаходження замовника.

9.2. Замовити послуги ремонту меблів може будь-який Покупець чи користувач сайту https://ukrizra.com шляхом заповнення відповідної форми на сайті https://ukrizra.com.

9.3. Продавець здійснює ремонт меблів виробництва ТОВ "ФАБРИКА "УКРІЗРАМЕБЛІ" (постгарантійне обслуговування) за пред'явленням Паспорта виробу. Вік меблів не має значення. Якщо Паспорт виробу втрачено, то менеджер, який приймає замовлення, повинен буде провести візуальну ідентифікацію виробу, для вирішення питання щодо можливості ремонту.

9.4. Ремонт меблів виробництва інших фабрик здійснюється за умови, що Продавець має у своєму розпорядженні необхідні матеріали, обладнання та необхідних фахівців для такого ремонту. Менеджер, який приймає замовлення, повинен буде провести візуальний огляд виробу або його частин, що потребують ремонту, для вирішення питання щодо можливості ремонту.

9.5. Замовлення послуги ремонту меблів оформляються виключно шляхом заповнення відповідної форму на сайті www.ukrizra.com. Менеджер зв'язується з контактною особою, вказаною замовником при оформленні замовлення, протягом 24 годин з моменту отримання замовлення. На цьому етапі менеджер уточнює дані й у разі необхідності запитує додаткову інформацію (додаткові фото дефекту або конструктивних частин виробу), для проведення дистанційної первинної візуальної діагностики виробу. 

9.6. Протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання замовлення Продавець приймає одне з двох рішень:

а) виріб не підлягає ремонту; 

б) виріб підлягає ремонту.

Якщо виріб не підлягає ремонту, то менеджер Продавця у вказаний в цьому пункті строк зв’язується з контактною особою, вказаною замовником при оформленні замовлення, та повідомляє їй про це.

Якщо виріб підлягає ремонту, то менеджер Продавця у вказаний в цьому пункті строк зв’язується з контактною особою, вказаною замовником при оформленні замовлення, та повідомляє орієнтовні терміни та вартість ремонту. Менеджер також повідомляє, чи буде ремонт з виїздом на місце, чи необхідне транспортування виробу до Продавця. Якщо замовник підтверджує готовність ремонтувати виріб, то менеджер планує та повідомляє точну дату початку ремонту.

9.7. У деяких випадках початку ремонту може передувати виїзд менеджера на місце до замовника для точної діагностики виробу. Після цього менеджер повідомляє замовнику вартість ремонту та транспортування виробу до Продавця (якщо це потрібно). Безпосередньо на цьому етапі замовник може підтвердити готовність ремонтувати виріб або відмовитися від ремонту.

9.8. Ремонт меблів здійснюється на умовах 100% передоплати на підставі виставленого Продавцем рахунку із зазначенням усіх необхідних робіт та матеріалів. Претензії, пов'язані з якістю ремонту, замовник може пред'явити в будь-який час після його закінчення. Такі претензії розглядаються в індивідуальному порядку.


10. РЕЄСТРАЦІЯ ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

10.1. Покупець погоджується з тим, що ознайомлюючись із асортиментом та описом Товарів та послуг Продавця, вивчаючи вміст сайту Продавця, розміщуючи Замовлення безпосередньо на сайті або за допомогою месенджерів чи в режимі телефонного дзвінка Продавцю після відвідування сайту, Покупець так чи інакше використовує сайт Продавця, а тому на нього поширюються дані умови використання сайту https://ukrizra.com. 

10.2. На сайті https://ukrizra.com доступна реєстрація шляхом створення облікового запису користувача та використання розділу "Особистий кабінет".

10.3. Для створення облікового запису користувача сайті https://ukrizra.com Покупець має заповнити відповідну реєстраційну форму, вказавши своє імʼя та прізвище, адресу електронної пошти та контактний номер телефону. Під час реєстрації на сайті Покупець також зобов’язаний створити пароль, зберігати його та не розголошувати іншим особам. Виключно Покупець несе відповідальність за всі дії, в тому числі повʼязані із Замовленням, здійснені під його обліковим записом. Після реєстрації Покупець отримує електронного листа на вказану ним під час реєстрації електронну пошту з інформацією про обліковий запис користувача.

10.4. Покупець може використовувати особистий кабінет та дані свого облікового запису користувача для ідентифікації на сайті Продавця, розміщення Замовлення, відслідковування стану Замовлення, зберігання обраних Товарів, звʼязку з Продавцем, тощо. В особистому кабінеті також буде доступна історія Замовлень Покупця та повʼязані з ними електронні документи.

10.5. У разі будь-якої зміни інформації та даних, наданих Покупцем під час реєстрації, Покупець має якнайшвидше оновити освій бліковий запис користувача. Виключно Покупець несе відповідальність за достовірність та повноту даних, наданих ним під час реєстрації, та наслідки недотримання цієї умови.

10.6. Реєстрація Покупця на сайті Продавця означає надання ним згоди на використання та обробку його персональних даних і вчинення інших дій, передбачених законодавством про захист персональних даних.

10.7. Відповідальність за використання сайту Продавця несе виключно Покупець.

10.8. Продавець залишає за собою право здійснювати модифікацію та коригування роботи свого сайту, зупиняти або припиняти роботу програмних засобів, що забезпечують його функціонування у разі виявлення суттєвих несправностей, помилок та збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт та запобігання випадкам несанкціонованого доступу до нього.

10.9. При цьому, Продавець не надає гарантій надійності, своєчасності, якості, придатності або доступності сайту чи своїх послуг, а також того, що вони надаватимуться та функціонуватимуть безперервно чи безвідмовно. Ані Продавець, ані жоден його працівник не гарантують відсутність перебоїв чи помилок під час користування сайтом.

10.10. Ані Продавець, ані жоден його працівник не несуть відповідальності за прямі, непрямі, випадкові, непередбачені, фактичні або опосередковані збитки, в тому числі неотриманий прибуток, упущену вигоду, штрафні санкції, втрачені дані та інші можливі збитки, пов'язані з використанням Покупцем сайту та послуг Продавця, що надаються за його допомогою, навіть якщо Продавець попереджений про можливість настання таких збитків.

10.11. Продавець не несе відповідальності за затримку або відсутність доступу до свого сайту чи послуг, що надаються за його допомогою, через причини, що знаходяться поза розумним контролем з його боку.

10.12. Продавець не несе відповідальності за належну роботу та захищеність обладнання та інформаційних каналів зв'язку, які Покупець використовує для звернення на сайт Продавця, а також за несанкціонований доступ до персональних даних та збереження інформації Покупця.

10.13. Розміщення на сайті Продавця посилань на сайти та ресурси третіх осіб не означає, що Продавець схвалює та рекомендує Покупцю використання таких сайтів та ресурсів. Продавець не несе відповідальності за вміст та роботу таких сайтів та ресурсів. Відповідальність за вибір використання таких сайтів та ресурсів несе виключно Покупець.

10.14. Усі права на об'єкти інтелектуальної власності, у тому числі, але не обмежуючись: інформація, статті, описи, зображення, слогани, аудіо та відеоматеріали, знаки для товарів та послуг тощо, розміщені на сайті Продавця, незалежно від форми їх вираження належать відповідно Продавцю, його партнерам та /або іншим правовласникам. Покупцю не надається право використовувати такі об'єкти інтелектуальної власності у будь-яких формах, у будь-який спосіб та на будь-яких підставах. Продавець несе відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності та наслідки такого порушення відповідно до закону.


11. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

11.1. Покупець має право:

11.1.1. Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про вартість Товарів та послуг, що пропонуються йому Продавцем, а також аналогічних товарів та послуг, та керуючись отриманою інформацією приймати рішення про придбання Товарів та замовлення послуг саме у Продавця на умовах цієї Оферти.

11.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу Товарів та надання послуг, наявних Товарів та іншу інформацію, що стосується Товарів та надання послуг або пов'язану з їх придбанням та замовленням, за допомогою сайту Продавця, месенджерів або дзвінка Продавцю, а також будь-яким іншим способом, визначеним Продавцем.

11.1.3. Вибрати конкретний Товар із числа доступних на сайті Продавця, замовити Товар, доставку, збірку, а також будь-які інші послуги, що прямо пропонуються Продавцем.

11.1.4. Самостійно обрати службу доставки, перевізника або організацію зв'язку. В такому випадку зобовʼязання Продавця щодо передачі Товару будуть виконаними, а Товар буде вважатися переданим Покупцю з моменту передання його такій службі доставки, перевізникові або організації зв'язку. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передання Товару вказаній Покупцем службі доставки, перевізникові або організації зв'язку.

11.1.5. Відмовитися від придбання Товару та послуг до моменту оплати Замовлення, розміщеного відповідно до умов, передбачених цією Офертою. Така відмова також спричинить припинення перед Покупцем всіх обов'язків Продавця.

11.1.6. Надсилати відгуки про роботу Продавця за контактами, розміщеними на сайті Продавця.

11.2. Покупець зобов'язаний:

11.2.1. Детально ознайомитися з усіма умовами цієї Оферти, а також з усіма додатковими чи окремими правилами, політиками, тощо, посилання на які містить ця Оферта і які так чи інакше регулюють відносини між Покупцем та Продавцем.

11.2.2. При розміщенні Замовлення надати всю інформацію, необхідну для укладення та виконання Договору купівлі-продажу (реалізації) Товарів та надання послуг. Продавець залишає за собою право відмовитись від прийняття Замовлення та укладення Договору з Покупцем у разі ненадання чи надання Покупцем неповної або неправдивої інформації, необхідної для укладення та виконання Договору купівлі-продажу (реалізації) Товарів та надання послуг.

11.2.3. Оплатити вартість Замовлення в порядку та на умовах, встановлених цією Офертою.

11.2.4. При використанні сайту Продавця не розміщувати, не публікувати, не передавати та не поширювати будь-яким способом повідомлень та іншої інформації незаконного, протиправного (злочинного) характеру, які можуть завдати шкоди іншим користувачам, Продавцю, а також будь-яким іншим третім особам.

11.3. Продавець має право:

11.3.1. Вимагати від Покупця дотримання всіх умов цієї Оферти, додаткових чи окремих правил, політик, тощо, посилання на які містить ця Оферта.

11.3.2. Відмовити Покупцю в укладенні Договору купівлі-продажу (реалізації) Товарів та надання послуг у разі відмови Покупця від прийняття умов цієї Оферти або недотримання будь-якої з її умов.

11.3.3. Встановлювати та змінювати вартість своїх Товарів та послуг в односторонньому порядку та у будь-який час.

11.3.4. Включати у розрахунок вартості Товару та Замовлення податки, вартість доставки, збірки та інших послуг (у разі, якщо Продавець їх пропонує, а Покупець замовляє такі послуги).

11.3.5. Вимагати від Покупця повної плати Замовлення, включаючи вартість Товару, податки, вартість доставки, збірки та інших Послуг, на умовах цієї Оферти. У разі неповної оплати Замовлення, Продавець має право призупинити виконання Замовлення або анулювати його з поверненням сплачених коштів.

11.3.6. Анулювати Замовлення з повідомленням про це Покупця та поверненням сплачених коштів у разі виявлення з боку Покупця або третіх осіб будь-яких шахрайських або інших злочинних дій з платіжними картками, платіжними системами, або у разі приховування, спотворення даних, надання Покупцем неповної, недостовірної чи спотвореної інформації, тощо.

11.3.7. Відмовити Покупцю у продажу будь-якого Товару та наданні послуг без пояснення причин.

11.3.8. Здійснювати запис телефонних розмов з Покупцем з повідомленням про це Покупця під час його дзвінка до Продавця.

11.4. Продавець зобов'язаний:

11.4.1. Здійснити продаж (реалізацію) Товарів та надати Покупцеві послуги за підтвердженим Замовленням в порядку та на умовах, визначених цією Офертою.

11.4.2. Надати Покупцеві всю необхідну інформацію про Товар та послуги, якою Продавець володіє в межах своєї компетенції.

11.4.3. Надати Покупцеві всю необхідну інформацію щодо порядку оформлення Замовлення та його оплати, умов доставки та збірки Товару, надання інших послуг та щодо інших питань, пов'язаних з придбанням Товару та послуг з використанням сайту Продавця на умовах цієї Оферти. При цьому інформація, опублікована на сайті Продавця, вважається вичерпною.

11.4.4. Надавати Покупцеві за запитом Покупця актуальну інформацію про статус його Замовлень.

11.4.5. Повідомляти Покупця про зміни умов цієї Оферти, інших обов'язкових правил чи політик, зміни вартості Товарів або умов їх доставки, зміни у вартості або переліку послуг Продавця шляхом розміщення таких змін (розміщення нової редакції цієї Оферти або відповідних документів, до яких ці зміни внесені) та/або відповідної інформації про такі зміни на сайті Продавця.


12. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

12.1. Купівля-продаж (реалізація) Товарів з використанням сайту https://ukrizra.com, доставка, збірка та надання інших послуг здійснюються за принципом "як є", виключно в порядку та на умовах, визначених цією Офертою. Продавець не несе перед Покупцем відповідальності за відсутність у Продавця можливості здійснити продаж (реалізацію) Товарів, доставку, збірку та/або надати інші послуги на інших умовах, ніж ті, що передбачені цією Офертою.

12.2. Продавець не несе відповідальності за невідповідність свого сайту чи послуг, що надаються за його допомогою, персональним очікуванням Покупця. Продавець відмовляється від будь-яких гарантій якості та придатності свого сайту чи послуг, що надаються за його допомогою, для персональних потреб, конкретних завдань чи конкретної мети Покупця. Використовуючи сайт Продавця, а також послуги, що надаються за його допомогою, Покупець підтверджує, що він переконався, що вони повністю відповідають його цілям та завданням. 

12.3. Продавець відмовляється від будь-яких заяв та гарантій як прямих, так і непрямих, у тому числі передбачених законом, якщо такі заяви або гарантії прямо не передбачені умовами цієї Оферти та/або окремими або додатковими умовами та правилами, політиками, посилання на які містяться в цій Оферті.

12.4. Продавець не несе відповідальності за будь-які збитки, у тому числі упущену вигоду та моральну шкоду, які можуть бути понесені Покупцем внаслідок помилкового розуміння та/або нерозуміння Покупцем інформації про Товар, порядок оформлення та оплати Замовлення, доставки та збірки Товару чи використання інших послуг, що пропонуються Продавцем на умовах цієї Оферти.

12.5. Продавець не несе відповідальності за правильність наданих Покупцем інформації та даних під час оформлення Замовлення. Покупець не має права пред'являти будь-які претензії ні до Продавця, ні до його окремих співробітників у зв'язку з некоректно або неправильно оформленим Замовленням, якщо Покупець особисто не переконався у правильності даних і коректності Замовлення при його оформленні.

12.6. Продавець не несе відповідальності за те, який саме Товар обирає Покупець, і за будь-які прямі чи непрямі збитки, моральну шкоду або будь-які інші збитки, що виникли внаслідок вибору Покупця та придбання обраного Покупцем Товару або використання повʼязаних із цим послуг на умовах цієї Оферти.

12.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне та/або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних обставин (форс-мажорних обставин). До обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) належать: стихійні лиха, епідемії, воєнні дії, страйки, дії та рішення органів державної влади, збої, що виникають у телекомунікаційних та енергетичних мережах тощо.

12.8. Продавець не несе відповідальності за дії або бездіяльності третіх осіб, які залучаються ним на умовах цієї Оферти, але не належать і не контролюються Продавцем, як-от: служби доставки, перевізники або організації зв'язку, надавачі платіжних та інших фінансових послуг, оператори платіжних систем, банки та інші фінансові установи, інтернет та хостинг-провайдери, сервіси електронної пошти, тощо.

12.9. Продавець відшкодовує виключно можливі реальні, прямі, документально підтверджені збитки, що стали прямим наслідком неналежного виконання Продавцем своїх зобовʼязань за укладеним із Покупцем Договором купівлі-продажу (реалізації) Товару та надання послуг на умовах цієї Оферти. При цьому, сума такого відшкодування в будь-якому випадку обмежується ціною Товарів та вартістю послуг,   проданих (реалізованих) та наданих Покупцю за таким Договором.


13. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. Усі спори та суперечки, що виникають у звʼязку з купівлею-продажем (реалізацією) Товару та наданням послуг на умовах цієї Оферти та використанням сайту https://ukrizra.com, вирішуються шляхом переговорів. Досудове врегулювання спору обов’язкове. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів спір підлягає розгляду в судовому порядку за місцезнаходженням Продавця у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

 

14. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ

14.1. Ця Оферта  набирає чинності з моменту її розміщення на сайті https://ukrizra.com і діє безстроково. Положення цього пункту також поширюються на всі зміни і доповнення до цієї Оферти. 


15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. Умови цієї Оферти регулюються і тлумачаться винятково відповідно до чинного законодавства України, якщо інше прямо не передбачено цією Офертою. Правом, що застосовується до відносин сторін за цією Офертою, є право України.

15.2. До усіх питань, неврегульованих умовами цієї Оферти та/або умовами окремих чи додаткових, правил, політик, тощо, посилання на які містить ця Оферта, застосовуються норми чинного законодавства України.

15.3. Внесення змін до умов цієї Оферти здійснюється Продавцем шляхом розміщення таких змін (розміщення нової редакції цієї Оферти) на сайті https://ukrizra.com.

15.4. Покупець не може уступати свої права та обов’язки, передбачені умовами цієї Оферти, або передавати їх повністю або частково третім особам без попередньої письмової згоди Продавця. Однак, Покупець дає згоду Продавцю уступати свої права та обов’язки, передбачені умовами цієї Оферти, або передавати їх повністю чи частково, зокрема: дочірній компанії або афілійованій особі з Продавцем, покупцеві активів або правонаступникам Продавця тощо. 

15.5. Якщо відповідно до чинного законодавства України певне положення цієї Оферти буде визнано незаконним чи недійсним повністю або частково, це не матиме наслідку визнання незаконними чи недійсними інших положень цієї Оферти або цієї Оферти в цілому. Визнане незаконним чи недійсним повністю або частково положення вважатиметься таким, що не входить до складу умов цієї Оферти у відповідному обсязі, а законність, дійсність і можливість застосування інших умов цієї Оферти залишатимуться незмінними. Визнане незаконним чи недійсним повністю або частково положення буде замінено Продавцем відповідним законним і дійсним положенням з урахуванням змісту й мети умов цієї Оферти.

15.6. Сайт https://ukrizra.com, текст цієї Оферти, усі додаткові чи окремими правила, політики, тощо, посилання на які містить ця Оферта, виконані державною мовою. Поряд із цим, для користувачів можуть існувати версії сайту, цієї Оферти, додаткових чи окремих правил, політик, тощо, посилання на які містить ця Оферта, іншими мовами, запропонованими Продавцем. 

Договір купівлі-продажу (реалізації) Товарів та надання послуг укладається та виконується державною мовою. За бажанням Покупця Договір купівлі-продажу (реалізації) Товарів та надання послуг також може укладатися іншою мовою за згодою сторін.

Продавець надає Покупцеві можливість вибору мови сайту, вибору мови, що використовується під час укладення та виконання Договору купівлі-продажу (реалізації) Товарів та надання послуг, з числа тих версій, які прямо запропоновані Продавцем та є доступними як такі на сайті https://ukrizra.com. Разом з тим, Покупець погоджується з тим, що якщо він обирає іншу мову сайту, цієї Оферти, іншу мову укладення Договору купівлі-продажу (реалізації) Товарів та надання послуг, то їх версії, виконані державною мовою, вважаються пріоритетними у випадку будь-яких розбіжностей.

15.7. Ця Оферта, розміщується у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті https://ukrizra.com, і у разі необхідності може бути отримана Покупцем у формі, що унеможливлює зміну її змісту, шляхом її роздруківки чи завантаження на власний пристрій безпосередньо з сайту https://ukrizra.com.


16. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ПРОДАВЦЯ:

16.1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА "УКРІЗРАМЕБЛІ". 

16.2. Місцезнаходження: Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вулиця Ватутіна, будинок 57-Б;

16.3. Код ЄДРПОУ: 39624559

16.4. Адреса електронної пошти: client.ukrizra@gmail.com 

16.5. Адреса інтернет-магазину https://ukrizra.com

16.6. Контактний номер телефону: +38 (067) 371-36-50